Phát lại đá gà cựa dao Philippines PO1 ngày 09-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu PO1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu PO1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:11:38
Trường đấu PO1